Ásgeir Ásgeirsson: ræður


Ræður

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Íþróttasjóður

lagafrumvarp

Dómkirkjan í Reykjavík og skipting Reykjavíkur í prestaköll

lagafrumvarp

Rafveitulánasjóður

lagafrumvarp

Raforkuveitusjóður

lagafrumvarp

Löggilding verzlunarstaðar í Auðkúlubót

lagafrumvarp

Dómkirkjan í Reykjavík og skipting Reykjavíkur í prestaköll

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir vélbáta

lagafrumvarp

Raforkuveitusjóður

lagafrumvarp

Innheimta ýmissa gjalda 1941 með viðauka

lagafrumvarp

Stríðsslysatrygging sjómanna

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1941

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Veðurfregnir

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.

lagafrumvarp

Tollskrá o. fl.

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna gjalda

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverzlun o. fl.

lagafrumvarp