Ásgeir Ásgeirsson: ræður


Ræður

Fiskveiðasjóðsgjald

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla

lagafrumvarp

Þegnskylduvinna

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Kaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/f

þingsályktunartillaga