Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Beiðni um umræður utan dagskrár

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Fundarsókn þingmanna

tilkynningar forseta

Grænlandssjóður

lagafrumvarp

Skipulag loðnulöndunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Félagsleg þjónusta fyrir aldraða

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

(um rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins)
fyrirspurn

Greiðsla útflutningsbóta og niðurgreiðslna til bænda

(um greiðslu beint til bænda)
fyrirspurn

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmáls

um fundarstjórn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla á skelfiski í Flatey

þingsályktunartillaga

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Viðnám gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Verðlagsaðhald

lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Stóriðjumál

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp