Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Jafnréttislög

fyrirspurn

Málefni El Salvador á vettvangi Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Fræðsla varðandi kynlíf og barneignir

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Umræða utan dagskrár

umræður utan dagskrár

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Krabbameinslækningar

(um krabbameinslækningar og K-byggingu Landspítalans)
fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Heildarstefna í áfengismálum

fyrirspurn

Hafnalög

lagafrumvarp

Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum

lagafrumvarp

Skipamælingar

lagafrumvarp

Sleppibúnaður björgunarbáta

fyrirspurn

Símamál í Sandgerði

fyrirspurn

Framkvæmd vegáætlunar 1982

skýrsla

Vegáætlun 1983--1986

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun sjávar

fyrirspurn

Staða heilsugæslulæknis á Eskifirði

fyrirspurn

Undanþágur á íslenska flotanum

fyrirspurn til skrifl. svars

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Athvarf fyrir börn og unglinga sem neyta fíkniefna

fyrirspurn

Geðræn vandamál barna og unglinga

fyrirspurn

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

lagafrumvarp

Ljósmæðraskóli Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Samgöngumál í Ísafjarðarsýslu

fyrirspurn

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Sjúklingaskrár

fyrirspurn

Kvörtunarnefnd

fyrirspurn

Stjórn Hafnamálastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna

fyrirspurn

Ríkisfjármál 1983

skýrsla

Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum

lagafrumvarp

Skipamælingar

lagafrumvarp

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Ráðstöfun gegnismunar

fyrirspurn

Sullaveiki

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Ónæmisaðgerðir

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Lyfjalög

lagafrumvarp

Mengun lofts og lagar

fyrirspurn

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

lagafrumvarp

Sjúkraliðar

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Ónæmisaðgerðir

lagafrumvarp

Ljósmæðraskóli Íslands

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Sjúkraliðar

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1983--1986

þingsályktunartillaga

Hafnalög

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Lyfjalög

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp