Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Sama gjald fyrir símaþjónustu

þingsályktunartillaga

Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Tollar Efnahagsbandalagsins á saltfiski

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Skráning skipa

lagafrumvarp

Hafskip og Útvegsbankinn

umræður utan dagskrár

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Vaxtaálagning banka á veðskuldabréf

fyrirspurn

Dráttarvextir

fyrirspurn

Okurmál

umræður utan dagskrár

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Okurmál

umræður utan dagskrár

Kostnaður við Bakkafjarðarhöfn

fyrirspurn

Endurnýjun á Sjóla GK

fyrirspurn

Viðskipti Hafskips og Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Skráning skipa

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Sala á ferskum fiski erlendis

fyrirspurn

Verðbréfamiðlun

lagafrumvarp

Nafnskráning skuldabréfa

lagafrumvarp

Eiginfjárstaða ríkisbankanna

(um útlán og eiginfjárstöðu ríkisbankanna)
fyrirspurn

Gallar í varanlegri fjárfestingarvöru

fyrirspurn

Skipun formanns stjórnar Ferðamálaráðs

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Verðlagning á olíuvörum

umræður utan dagskrár

Póstlög

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

lagafrumvarp

Siglingamálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Endurskoðun fjarskiptalaga

fyrirspurn

Aðild Spánar og Portúgals að Efnahagsbandalagi Evrópu

þingsályktunartillaga

Frelsi í innflutningi á olíuvörum

þingsályktunartillaga

Veð

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Framkvæmd verðlagseftirlits

umræður utan dagskrár

Fríverslunarsamningur við Bandaríkin

þingsályktunartillaga

Veð

lagafrumvarp

Mötuneyti Pósts og síma í Thorvaldsensstræti

fyrirspurn

Erlend leiguskip

(um erlend leiguskip)
fyrirspurn

Hafnamál

fyrirspurn

Verðbætur á innlán og útlán banka

fyrirspurn

Iðgjöld bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Verðbréfamiðlun

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Siglingamálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna

fyrirspurn

Starf flugmálanefndar

fyrirspurn

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Dráttarvextir

lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans

beiðni um skýrslu

Póstlög

lagafrumvarp