Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skipting lána milli kjördæma)
lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

fyrirspurn

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Sláturhúsið á Óspakseyri við Bitrufjörð

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Launavísitala

lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

(sérreikningar framleiðenda)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild)
lagafrumvarp

Úreldingarsjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna stöðvunar hrefnuveiða

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Meðferð máls í þingnefnd

um fundarstjórn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um Verðjöfnunarsjóð

um fundarstjórn