Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Almannatryggingar

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Olíuleki frá birgðastöð á Bolafjalli

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild og Fiskimálasjóður)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Útgerð Andra BA

umræður utan dagskrár

Fundarhald á föstudegi. Frumvarp um umhverfisráðuneyti

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Málefni Slippstöðvarinnar á Akureyri

umræður utan dagskrár

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Bifreiðagjald

(frestun gjalddaga til 1.apríl)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útbýting þingskjala, fundartími í nefndum

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðslur

um fundarstjórn

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp