Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Minning Hannibals Valdemarssonar

Þingsetning

tilkynningar forseta

Kosning forseta skv. 1. og 2. mgr. 3. gr. þingskapa.

kosningar

Rannsókn Kjörbréfs

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Skólamál

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Útfærsla togveiðilandhelginnar

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gæðamál og sala fersks fisks

þingsályktunartillaga

Útfærsla togveiðilandhelginnar

þingsályktunartillaga

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Rannsókn Kjörbréfs

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Beitumál

lagafrumvarp

Kaup á fiski sem veiddur er við Kanada

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn Kjörbréfs

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn Kjörbréfs

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður ljósmæðra

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Rannsókn Kjörbréfs

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Öryggismál sjómanna

fyrirspurn

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(yfirskattanefnd)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Fiskistofa

lagafrumvarp

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

(endurskoðun á starfsemi)
lagafrumvarp

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 203,65
Flutningsræða 34 170,12
Um fundarstjórn 6 17,05
Andsvar 1 3
Um atkvæðagreiðslu 2 2
Grein fyrir atkvæði 2 1,02
Samtals 70 396,84
6,6 klst.