Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Bátaábyrgðarfélög

lagafrumvarp

Sjálfvirkt símakerfi

fyrirspurn

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1965

skýrsla ráðherra

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Lögheimili

lagafrumvarp

Framleiðsla sjávarafurða

þingsályktunartillaga

Hlustunarskilyrði útvarps

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Aðstoð við vangefið fólk

lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum

lagafrumvarp

Stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp

Löndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnum

þingsályktunartillaga

Raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga