Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Orkuver Vestfjarða

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Skipulag vöruflutninga

fyrirspurn

Leiga og sala íbúðarhúsnæðis

þingsályktunartillaga

Hafnalög

lagafrumvarp

Vátrygging fiskiskipa

fyrirspurn

Tryggingamál sjómanna

fyrirspurn

Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Efling Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Veggjald af hraðbrautum

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga

þingsályktunartillaga

Milliþinganefnd í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Hafnalög

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður vöruflutninga

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Umræður utan dagskrár