Matthías Á. Mathiesen: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Aðgerðir í atvinnumálum

lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna

lagafrumvarp

Heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins

lagafrumvarp

Sala landspildna úr landi Vífilstaða

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Greiðslufrestur á skuldum vegna heimila

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp