Matthías Á. Mathiesen: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Atvinnuöryggi

lagafrumvarp

Varanlegt slitlag á vegi á Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Rannsókn á aðdraganda verðstöðvunar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1968

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Þingfrestun og setning þings að nýju

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mengun frá álbræðslunni í Straumi

þingsályktunartillaga

Menntaskólar í Reykjaneskjördæmi

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Flugvallargerð á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis

(heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mengun frá álbræðslunni í Straumi

þingsályktunartillaga

Vatnsveita Vestmannaeyja

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla af bifreiðum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Sala Útskála í Gerðahreppi

(heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja)
lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun