Málmfríður Sigurðardóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(kvennadeild)
lagafrumvarp

Friðarvika Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Almannatryggingar

fyrirspurn

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna fatlaðra barna

fyrirspurn

Greiðsla sérfræðiþjónustu fyrir fatlað fólk

fyrirspurn

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Fæðingarorlof

(lenging orlofs)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Jólakveðjur í sameinuðu þingi

Kortlagning gróðurlendis Íslands

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til fræðsluskrifstofa

þingsályktunartillaga

Endurskoðun fiskveiðistefnunnar

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með síbrotamönnum

fyrirspurn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Læknar utan samninga við Tryggingastofnun ríkisins

fyrirspurn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Vestnorrænt ár 1992

fyrirspurn

Efndir við loðdýrabændur

umræður utan dagskrár

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Kvöldfundir

um fundarstjórn

Dagskrárefni sjónvarps

fyrirspurn

Vestnorræn ráðstefna um jafnréttismál 1992

fyrirspurn

Starfslok neðri deildar

kveðjur

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn