Oddur Ólafsson: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Rannsókn kjörbréfs

Drengskaparheit unnið

Lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna riðuveiki í sauðfé

fyrirspurn

Jarðakaupalán

fyrirspurn

Öryggisbúnaður smábáta

fyrirspurn

Málefni áfengissjúklinga

fyrirspurn

Varnir gegn mengun af völdum bandaríska hersins

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Málefni áfengissjúklinga

fyrirspurn

Gildistaka byggingarlaga

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Suðurnesjaáætlun

þingsályktunartillaga

Fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Könnun á atvinnu- og félagsmálum Suðurnesja

fyrirspurn

Hvar í dómskerfinu eru stödd nokkur mál sem teljast til efnahagslegra afbrota

fyrirspurn

Könnun á atvinnu- og félagsmálum Suðurnesja

fyrirspurn

Hvar í dómskerfinu eru stödd nokkur mál sem teljast til efnahagslegra afbrota

fyrirspurn

Varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningar um mannréttindi

þingsályktunartillaga

Innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Almannavarnir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Heilbrigðis- og félagsleg þjónusta fyrir aldraða

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

þingsályktunartillaga

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Niðurfelling afnotagjalds af síma fyrir ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Atvinnumál á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Jarðborar

fyrirspurn

Heilsugæslulæknar

fyrirspurn

Jarðborar

fyrirspurn

Heilsugæslulæknar

fyrirspurn

Réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla

lagafrumvarp

Heilsugæslulæknar

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Eftirlaun aldraðra

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

lagafrumvarp

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp