Ólafur Björnsson: ræður


Ræður

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegum lánsfé

þingsályktunartillaga

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna)
lagafrumvarp

Innflutnings- og gjaldeyrismál

lagafrumvarp

Fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins

lagafrumvarp

Almennur lífeyrissjóður

skýrsla ráðherra

Reikningsskil hinna rændu þjóða við þær ríku

(Ísland beiti sér fyrir tillögum á þingi SÞ)
þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1964

lagafrumvarp

Verðlagsmál

fyrirspurn

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla af húsum og húshlutum)
lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga

lagafrumvarp