Ólafur Björnsson: ræður


Ræður

Skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Kirkjuþing og kirkjuráð

lagafrumvarp

Aðstoð Íslands við þróunarlöndin

lagafrumvarp

Atvinnumálastofnun

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1968

lagafrumvarp

Atvinnuöryggi

lagafrumvarp

Aðstoð Íslands við þróunarlöndin

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Fyrirframinnheimta opinberra gjalda

lagafrumvarp

Hagstofnun launþegasamtakanna

lagafrumvarp

Vatnsveita Vestmannaeyja

lagafrumvarp

Ráðgjafar- og rannsóknarstofnun skólamála

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

(lækkun tolla af bifreiðum)
lagafrumvarp

Hótel- og veitingaskóli Íslands

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Listasafn Íslands

lagafrumvarp

Vísindasjóður

lagafrumvarp

Laun forseta Íslands

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar

lagafrumvarp

Aðstoð Íslands við þróunarlöndin

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Hagstofnun launþegasamtakanna

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka

lagafrumvarp