Ólafur Briem: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Vatnalög

lagafrumvarp

Skipun prestakalla (Ísafjarðarprestakall)

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Bifreiðar

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni

lagafrumvarp

Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Löggæsla við fiskveiðar fyrir utan landhelgi

lagafrumvarp

Útibú Landsbanka Íslands á Vopnafirði

þingsályktunartillaga

Fasteignamat

lagafrumvarp

Eftirlits- og fóðurbirgðarfélag

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Ísafjörð

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Lestagjald af skipum

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Stofnun verslunarskóla Íslands

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Skógrækt

þingsályktunartillaga

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Skipun læknishéraða o. fl. (Hnappdælahérað)

lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár