Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um bætta samkeppnisstöðu

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Jólakveðjur í Sþ.

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Sameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisins

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Ályktunarfær þingfundur

um fundarstjórn

Tilhögun utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Þingvíti, tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar og dagskrá

um fundarstjórn

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Starfslok neðri deildar

kveðjur