Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa:

kosningar

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Athugasemd við 53. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lög um félagslega aðstoð

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afbrigði um 84 mál

afbrigði um dagskrármál

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Minning Braga Sigurjónssonar

Afbrigði um dagskrármál

Eftirlit með dagskrárfé

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Heimsókn grænlenskra þingmanna

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um breytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um tilhögun þingfunda 12. des.

tilkynningar forseta

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Reglugerð um greiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Gjald af áfengi

(forvarnasjóður)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1995

skýrsla

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fundarsókn þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald á fundum Alþingis

tilkynningar forseta

Minning Friðjóns Skarphéðinssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Minning Björns Pálssonar

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Schengen-samstarfið

skýrsla

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umferðarlög

(einkamerki)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Minning Þórarins Þórarinssonar

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Frestun þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál6 mán.

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Málefni einhverfra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afbrigði um dagskrármál12.-13. dl. 6 mán.

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Athugasemd forseta

um fundarstjórn

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 176 170,17
Andsvar 2 3,35
Um fundarstjórn 1 0,58
Samtals 179 174,1
2,9 klst.