Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um formennsku í þingflokki

tilkynningar forseta

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Allsherjarnefnd, 9 manna

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Minning Péturs Péturssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Athugasemd við 49. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Aðbúnaður um borð í fiskiskipum

þingsályktunartillaga

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svör ráðherra við óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Starfsemi ÁTVR

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Alþjóðadagur fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Mælendaskrá utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afhending á niðurstöðum úr samræmdum prófum

fyrirspurn

Tilkynning um kosningu embættismanna sérnefndar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Minning Péturs Sigurðssonar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þingstörf fram að jólahléi

um fundarstjórn

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Lok þinghalds fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Kosning aðalmanns í stað Baldvins Jónssonar hrl. í landskjörstjórn til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 8. gr. laga nr. 80 16. október 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning aðalmanns í stað Þórunnar Sveinbjarnardóttur í útvarpsráð til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 19. gr. útvarpslaga nr. 68 27. júní 1985

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Einars Ingimundarsonar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Birna Sigurjónsdóttir fyrir KH

rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Evrópska myntbandalagið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla frumvarps um Landsvirkjun

um fundarstjórn

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Minning Jónasar Péturssonar

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Biðlistar í heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla félagsmálaráðherra um afleiðingar langs vinnutíma

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Sjóslys og mannskaðar

tilkynningar forseta

Minning Eyjólfs Konráðs Jónssonar

Magnús Aðalbjörnsson fyrir SvanJ

rannsókn kjörbréfs

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sætiKF fyrir LMR

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhald á fundum Alþingis

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Meðferð sjávarafurða

(innflutningur, landamærastöðvar)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Guðmundur Beck fyrir HG

rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um formennsku í stjórnarskrárnefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Minning Steindórs Steindórssonar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhald umræðu um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála á fundinum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Framhald atkvæðagreiðslna

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atkvæðaskýringar

um fundarstjórn

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 165 156,55
Flutningsræða 2 31,27
Andsvar 7 7,57
Samtals 174 195,39
3,3 klst.