Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um fjarvistarskráningu þingmanna

tilkynningar forseta

Tilkynning um formennsku í þingflokki

tilkynningar forseta

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Allsherjarnefnd, 9 manna

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tenging bóta almannatrygginga við laun

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Óundirbúin fyrirspurn um flugmálaáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Minnst Friðjóns Sigurðssonar

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur Stýrimanna- og Vélskólans úr Sjómannaskólahúsinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stefnumótun í málefnum langsjúkra barna

þingsályktunartillaga

Minning Björgvins Jónssonar

Tilkynning um formennsku í þingflokki

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

9.--11. mál

afbrigði um dagskrármál

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frumvarp til sveitarstjórnarlaga

um fundarstjórn

Tilkynning forseta um útbýtingu þingskjala

tilkynningar forseta

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Kosning aðalmanns í stað Magnúsar Á. Magnússonar í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands til 25. maí 2001, skv. 6. gr. laga nr. 43 26. maí 1981, um Þróunarsamvinnustofnun Íslands

kosningar

Jólakveðjur

tilkynningar forseta

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingmennskuafsal Jóns Baldvins Hannibalssonar

tilkynningar forseta

För þingmanns á Suðurpólinn

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðskiptabann á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Frumvarp um hollustuhætti

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Túlkun þingskapa

um fundarstjórn

Atkvæðagreiðsla um afbrigði og túlkun þingskapa

tilkynningar forseta

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppboð á skuldabréfum ÞÞÞ á Akranesi

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lögfesting fylgiskjals

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umræða um húsnæðismál

um fundarstjórn

Minning Stefáns Valgeirssonar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vinna í nefndum

athugasemdir um störf þingsins

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Minning Jónasar Árnasonar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frekari upplýsingar um laxveiðikostnað Landsbankans

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Ráðherraskipti í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Áskorun til Alþingis varðandi frv. um skipulag miðhálendisins

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ráðstefna á vegum fjögurra ráðuneyta

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurn um kaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðará

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um breytingu á skipulags- og byggingarlögum

um fundarstjórn

Frumvarp til skipulags- og byggingarlaga

tilkynningar forseta

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Ósk um viðveru ráðherra

um fundarstjórn

Tilkynning um afsögn formanns utanríkismálanefndar

tilkynningar forseta

Svör ráðherra við fyrirspurn

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun um þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um síldarsamning o.fl.

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Samkomulag um þingstörfin og þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 143 122,62
Flutningsræða 1 16,28
Andsvar 8 13,9
Samtals 152 152,8
2,5 klst.