Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra

Tilkynning um formennsku í þingflokki

tilkynningar forseta

Afbrigði um stefnuræðu: umræðutími flokka

afbrigði um dagskrármál

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Tilkynning um stjórn í þingflokki

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um stjórn í þingflokki

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Áform Norsk Hydro um byggingu álvers

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Minningarorð

Minning Ástu B. Þorsteinsdóttur

Tilkynning um nýjan þingmann

tilkynningar forseta

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Undirritun drengskaparheits

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Minning Magnúsar Torfa Ólafssonar

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Tilkynning um mannaskipti í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Breyting á skipan þingflokka

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Frumvörp um almannatryggingar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Breytingar í þingliði

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Bjarna Guðbjörnssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(peningavinningar)
lagafrumvarp

Tilkynning um afgreiðslu þingmannamála o.fl.

tilkynningar forseta

Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Reykjaneskjördæmis í stað Þórðar Ólafssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Reykjavíkurborgar í stað Arnmundar Backmans, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9. gr. laga nr. 80. 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis

Kosning aðalmanns í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í stað Ólafs Þ. Þórðarsonar til 25. maí 2001, skv. 6. gr. laga nr. 43 26. maí 1981, um Þróunarsamvinnustofnun Íslands

kosningar

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Minning Ólafs Björnssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Svör við fyrirspurnum

tilkynningar forseta

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Tilkynning um nýjan þingmann

tilkynningar forseta

Frumvarp um stjórn fiskveiða, 571. mál

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Norðurlandskjördæmis vestra í stað Halldórs Þ. Jónssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 9 gr. laga nr. 80 16. okt. 1987, um kosningar til Alþingis

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Óskars E. Levís, fyrrv. alþingismanns

Yfirlýsing frá Samfylkingunni

athugasemdir um störf þingsins

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 109 133,5
Flutningsræða 1 14,43
Andsvar 6 9,22
Grein fyrir atkvæði 1 0,25
Samtals 117 157,4
2,6 klst.