Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Lánasjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja

lagafrumvarp

Ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Rafveita Ísafjarðar

lagafrumvarp

Kaup á Nesstofu

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Suðurnesja

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Lántökuheimild fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Landmælingastjórn ríkisins

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Gatnagerðargjöld

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1972

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp