Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Orkulög

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1973

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði

lagafrumvarp

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1974

lagafrumvarp

Lánasjóður dagvistunarheimila

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Löggiltir endurskoðendur

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga