Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Greiðslufyrirkomulag úr Fiskveiðasjóði vegna smíða fiskiskipa

fyrirspurn

Vandi landshlutasamtakanna við að fjármagna rekstur fræðsluskrifstofa

fyrirspurn

Innflutningur á olíupramma

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Bann við að opinberir stafsmenn veiti umtalsverðum gjöfum viðtöku

þingsályktunartillaga

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.

lagafrumvarp

Bygging dómshúss

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Hundraðföldun verðgildis íslenskrar krónu

þingsályktunartillaga

Framkvæmd skattalaga

þingsályktunartillaga

Málefni þroskaheftra

þingsályktunartillaga

Kosningaréttur

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Kjarasamningar starfsmanna banka

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

lagafrumvarp