Ólafur G. Einarsson: ræður


Ræður

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1975

lagafrumvarp

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni

lagafrumvarp

Sjónvarpssendingar á fiskimiðin

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Hlutafélög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1976

lagafrumvarp