Ásgeir Bjarnason: ræður


Ræður

Launamál o.fl.

lagafrumvarp

Búfjártryggingar

þingsályktunartillaga

Kal í túnum o.fl.

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Stækkun Mosfellshrepps í Kjósarsýslu

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Búfjárrækt

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1964

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp