Ásgeir Bjarnason: ræður


Ræður

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1968

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1967

skýrsla ráðherra

Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán

lagafrumvarp

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Auknar sjúkratryggingar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Framleiðslusjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala Setbergs o.fl.

lagafrumvarp