Ásgeir Bjarnason: ræður


Ræður

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Vegalög

(br. 71/1963, 24/1969)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Leirverksmiðja í Dalasýslu

(undirbúning o.fl.)
fyrirspurn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppi

(heimild ríkisstj., í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu)
lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

(br. í föst lán og skuldaskil)
lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(br. 49/1963og 23/1968)
lagafrumvarp