Ásgeir Bjarnason: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapalaga

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samkomulag um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Fjarvistir ráðherra

tilkynningar forseta

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Landhelgismál

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu

þingsályktunartillaga

Söfnun og úrvinnsla íslenskra þjóðfræða

þingsályktunartillaga

Tryggingarmál sjómanna

fyrirspurn

Samanburður á vöruverði

fyrirspurn

Minnst látins fyrrv. alþingsmanns

minning

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Mengunarvarnir og heilbrigðisgæsla í álverinu í Straumsvík

þingsályktunartillaga

Þinghlé

þingfrestun

Bygging nýs þinghúss

þingsályktunartillaga

Stefnumótun í orku- og iðnaðarmálum

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Þinglausnir

þingfrestun