Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Smíði skuttogara fyrir Marokkó

umræður utan dagskrár

Afkoma ríkissjóðs á árinu 1988

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Nýtt álver við Straumsvík

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Sala ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Gjalddagi söluskatts

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Áfengiskaup handhafa forsetavalds

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Ríkisreikningar 1981-1986

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur af námsbókum

fyrirspurn

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Eindagi söluskatts

fyrirspurn

Lækkun vaxta á spariskírteinum

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Þinghald milli jóla og nýárs o.fl.

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipti Íslendinga við varnarliðið

fyrirspurn

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Reglur um afhendingu áfengis á kostnaðarverði

fyrirspurn

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Umræður um vinnubrögð í Seðlabanka

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Ríkisreikningar 1981-1986

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1981-1986

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1979

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Upplýsingaöflun kjararannsóknarnefndar

fyrirspurn

Fasteignamat og brunabótamat

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(undirbúningur)
fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Söluskattur af flotgöllum fyrir sjómenn

fyrirspurn

Fjáraukalög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðildarskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn á Egilstöðum)
lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um útflutning á ísfiski í gámum

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Staða ríkissjóðs

fyrirspurn

Kjarasamningur ríkisins við Landssamband lögreglumanna

fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðildarskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn á Egilstöðum)
lagafrumvarp

Söluátak spariskírteina

fyrirspurn

Sigló hf.

fyrirspurn

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Starfsemi lífeyrissjóða

fyrirspurn

Eftirgjöf opinberra gjalda Tímans og Nútímans hf.

fyrirspurn

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp