Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Skil innheimtumanna ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

fyrirspurn

Fjármál og fjárveitingar ríkisstofnana

fyrirspurn

Samningaviðræður við EB

fyrirspurn

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Innheimta söluskatts af tryggingaiðgjöldum

umræður utan dagskrár

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárfestingar í atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Virkjun við Búrfell

fyrirspurn

Starfskjör og réttindi starfsmanna eftir tilflutning milli ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Barnsburðarleyfi

fyrirspurn

Vinnubrögð við undirbúning virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Tekju-og eignarviðmiðun við ákvörðun vaxtabóta

fyrirspurn

Opinbert eftirlit með lífeyrissjóðum

fyrirspurn

Gjaldheimtan í Reykjavík

fyrirspurn

Samræmt lífeyriskerfi

fyrirspurn

Eignaskrá ríkisins

fyrirspurn

Lækkun eignarskatta

fyrirspurn

Valddreifing og flutningur stofnana út í héruð

fyrirspurn

Endurgreiðsla söluskatts af tryggingaiðgjöldum

fyrirspurn

Lífeyrissjóður bænda

(fjármögnun útgjalda og verðbætur)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(ríkisskattanefnd)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum

fyrirspurn

Skuldir ríkissjóðs við sveitarfélög

fyrirspurn

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(fjármögnun útgjalda og verðbætur)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Endurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökum

fyrirspurn

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Störf ríkisskattanefndar

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Skuld frystideildar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðar-

fyrirspurn

Afnám jöfnunargjalds

fyrirspurn

Persónuafsláttur látins maka

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(frestun gjalddaga til 1.apríl)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

fyrirspurn

Könnun á tilhögun opinberra rekstrarverkefna

fyrirspurn

Fjáraukalög 1988

lagafrumvarp

Frestun umræðu um fjáraukalög

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1988

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Njósnakerfi á vegum öryggisþjónustu Bandaríkjanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Utandagskrárumræður í deildum

um fundarstjórn

Samningur menntamálaráðherra við Sturlu

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Gjöld fyrir lækninga- og sérfræðileyfi

fyrirspurn

Skil á virðisaukaskatti og "svört atvinnustarfsemi"

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af snjómokstri

fyrirspurn

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sjóðfélagar)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Greiðsla vaxta af ofgreiddum sköttum

fyrirspurn

Skil á staðgreiddu útsvarsfé til sveitarfélaganna

fyrirspurn

Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna

fyrirspurn

Launakjör fangavarða og lögregluþjóna

fyrirspurn

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða

lagafrumvarp

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp