Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Samningaviðræður um Evrópska efnahagssvæðið

skýrsla

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum

lagafrumvarp

Tímabundin lækkun tolls af bensíni

lagafrumvarp

Bætur vegna afturvirkni skattalaga

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Starfsmannamál

(framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Tilkynningar um afstöðu til bráðabirgðalaga um launamál

tilkynningar forseta

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(lækkun gjalds og niðurfelling)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

fyrirspurn

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

fyrirspurn

Sala á Þormóði ramma

umræður utan dagskrár

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tímabundin lækkun tolls af bensíni

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur fyrir ómælda yfirvinnu

fyrirspurn

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjfrv. um tryggingagjald

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(tryggingagjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Bréfaskriftir fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(lækkun gjalds og niðurfelling)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Fyrirspurnir varðandi fjárlög

um fundarstjórn

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(tryggingagjald)
lagafrumvarp

Starfsmannamál

(framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
lagafrumvarp

Vaxtastefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Atburðirnir í Litáen og við Persaflóa

skýrsla ráðherra

Skipun í stöðu seðlabankastjóra

fyrirspurn

Síðustu atburðir í Eystrasaltsríkjunum

umræður utan dagskrár

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Persaflóadeilan

umræður utan dagskrár

Sala hlutabréfa í Gutenberg hf.

fyrirspurn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Framhald utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Raðsmíðaskip

fyrirspurn

Ríkisreikningur 1989

fyrirspurn

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Starfskjör presta þjóðkirkjunnar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Starfskjör presta þjóðkirkjunnar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breytingar á lánsfjárlögum

um fundarstjórn

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Aðflutningsgjöld af leigubifreiðum

fyrirspurn

Fjáraukalög

um fundarstjórn

Ábyrgðadeild fiskeldislána

um fundarstjórn

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(bústofnslán o.fl.)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991-1994

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Kosning í stjórnir og ráð

um fundarstjórn