Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Framhald utandagskrárumræðu um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Björgunarþyrla

fyrirspurn

Afhending EES-samningsins í utanríkismálanefnd

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi

fyrirspurn

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Heimsmeistarakeppnin í handbolta

umræður utan dagskrár

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Aðstöðugjald

fyrirspurn

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Þingleg meðferð EES-samnings

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Eftirlaun til aldraðra

(kostnaðarskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn þingsins og gæsla þingskapa

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

(kostnaðarskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1990

(niðurstöður greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Slippstöðin á Akureyri

fyrirspurn

Landakotsspítali og stefna ríkisstj. í málefnum sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Launakjör sýslumanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Beiðni um skýrslu um rekstrarvanda sjávarútvegsfyrirtækja

um fundarstjórn

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Frumvörp um Sementsverksmiðju ríkisins og Síldarverksmiðjur ríkisins

um fundarstjórn

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Prentun EES-samningsins

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsorka

þingsályktunartillaga

Umræður um skýrslur

um fundarstjórn

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu um sjávarútvegsmál og um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Umræða um skýrslu umhverfisnefndar um álver á Keilisnesi o.fl.

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(uppbót vegna kjarasamninga)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Skýrsla um málefni og hag aldraðra

um fundarstjórn

Frumvarp um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot

um fundarstjórn

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

EES-samningurinn og fylgiefni hans

um fundarstjórn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(uppbót vegna kjarasamninga)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fundarhlé

um fundarstjórn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Kosning í menntamálaráð

um fundarstjórn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 115 1772,62
Um fundarstjórn 102 309,43
Andsvar 101 210,53
Grein fyrir atkvæði 18 48,52
Flutningsræða 3 39,98
Um atkvæðagreiðslu 13 33,62
Málsh. um fundarstjórn 5 20,72
Ber af sér sakir 6 19,33
Samtals 363 2454,75
40,9 klst.