Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Kynning á frumvarpi til fjárlaga 1995

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Jarðalög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður um skuldastöðu heimilanna og skatt á blaðsölubörn

athugasemdir um störf þingsins

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Fyrirspurn um launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga

athugasemdir um störf þingsins

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Verkfall sjúkraliða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps

um fundarstjórn

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Um fundarstjórn forseta.

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni til Silfurlax hf.

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 522,13
Andsvar 54 115,48
Um fundarstjórn 34 89,12
Flutningsræða 3 18,12
Málsh. um fundarstjórn 5 16,2
Um atkvæðagreiðslu 2 8,08
Grein fyrir atkvæði 3 4,1
Ber af sér sakir 1 2,75
Samtals 142 775,98
12,9 klst.