Ólafur Ragnar Grímsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp um stjórn fiskveiða og GATT

athugasemdir um störf þingsins

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Boðað verkfall á fiskiskipum

umræður utan dagskrár

Ummæli félagsmálaráðherra um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbrigðisnefndar á frumvörpum um áfengismál

athugasemdir um störf þingsins

Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um húsnæðismál

um fundarstjórn

Fyrirvari í nefndaráliti

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 10 171,62
Andsvar 29 66,12
Um fundarstjórn 15 41,17
Flutningsræða 1 11,15
Málsh. um fundarstjórn 3 6,52
Grein fyrir atkvæði 3 4,72
Samtals 61 301,3
5 klst.