Ólafur Örn Haraldsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Staða jafnréttismála

umræður utan dagskrár

Möguleikar ungmenna til framhaldsnáms

fyrirspurn

Tollgæsla í höfnum í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Ofbeldi meðal ungmenna

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(skipan skipulagsstjórnar)
lagafrumvarp

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókaútgáfa

þingsályktunartillaga

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Varðveisla ósnortinna víðerna

þingsályktunartillaga

Rannsókn á brennsluorku olíu

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(ættleiðing)
lagafrumvarp

Losun mengandi lofttegunda

þingsályktunartillaga

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 14 91,73
Ræða 16 88,92
Andsvar 12 20,8
Grein fyrir atkvæði 1 0,63
Samtals 43 202,08
3,4 klst.