Ólafur Jóhannesson: ræður


Ræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lausn deilu stýrimanna, vélstjóra og loftskeytamanna á farskipum og eigenda farskipa

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Atvinnuráðning menntamanna erlendis

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum

lagafrumvarp

Þingfrestun og þinghlé

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Stöðvun atvinnurekstrar vegna vanskila opinberra gjalda

lagafrumvarp

Utanríkisráðuneyti Íslands

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun fyrir Norðurland

fyrirspurn

Síldarútvegsnefnd

lagafrumvarp

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1966

lagafrumvarp

Bifreiðaeign ríkisins

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968

lagafrumvarp

Skýrsla utanrrh. um Atlantshafsbandalagið og varnarsamninginn

skýrsla ráðherra