Ólafur Jóhannesson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Landhelgisgæsla Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Tímabundnar efnahagsráðstafanir

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fangelsismál

fyrirspurn

Dómsmál

fyrirspurn

Ölvun á almannafæri

fyrirspurn

Eiturlyfjamál

fyrirspurn

Áfengismál

fyrirspurn

Stjórnir, nefndir og ráð ríkisins

fyrirspurn

Verðtrygging iðnrekstrarlána

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Dómsmál

fyrirspurn

Ölvun á almannafæri

fyrirspurn

Eiturlyfjamál

fyrirspurn

Áfengismál

fyrirspurn

Stjórnir, nefndir og ráð ríkisins

fyrirspurn

Verðtrygging iðnrekstrarlána

fyrirspurn

Dómsmál

fyrirspurn

Ölvun á almannafæri

fyrirspurn

Eiturlyfjamál

fyrirspurn

Málflytjendur

lagafrumvarp

Leigunám hvalveiðiskipa

lagafrumvarp

Efling Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Framvæmd samgönguþáttar Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Framhald á gerð Norðurlandsáætlunar

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Friðun Bernhöftstorfu

fyrirspurn

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Lagasafn í lausblaðabroti

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestra

fyrirspurn

Fangelsi og vinnuhæli

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Leigunám hvalveiðiskipa

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Efling Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Leigunám hvalveiðiskipa

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kaupgreiðsluvísitala

lagafrumvarp

Dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Þjóðhátíð 1974

fyrirspurn

Lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

Umræður utan dagskrár

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

lagafrumvarp

Leigunám hvalveiðiskipa

lagafrumvarp

Opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi

fyrirspurn

Inngönguréttindi kennara í háskólanum

fyrirspurn

Orlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaði

fyrirspurn

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Lagasafn í lausblaðabroti

þingsályktunartillaga

Fiskiðnskóli í Siglufirði

þingsályktunartillaga

Norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu

lagafrumvarp

Fangelsi og vinnuhæli

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fangelsi og vinnuhæli

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni

lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Skaðabótamál vegna slysa

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Landhelgisgæsla Íslands

lagafrumvarp