Ólafur Jóhannesson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

fyrirspurn

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Störf Alþingis

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Landhelgissjóður

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Trúarsöfnuður Ásatrúarmanna

fyrirspurn

Nýbygging Fjórungssjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Trúarsöfnuður Ásatrúarmanna

fyrirspurn

Nýbygging Fjórungssjúkrahúss á Akureyri

fyrirspurn

Staðsetning opinberra stofnana

fyrirspurn

Áætlanagerð

fyrirspurn

Móttökutækin sem fundust í Kleifarvatni

fyrirspurn

Áætlanagerð

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Skipti á dánarbúum og félagsbúum

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd vegna landhelgisgæslu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Móttökutækin sem fundust í Kleifarvatni

fyrirspurn

Samgönguáætlun fyrir Norðurland

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Sala á tækjum til ölgerðar

fyrirspurn

Mál togarans Henriette

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð

lagafrumvarp

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Fjöldi starfsliðs við stjórnsýslu

fyrirspurn

Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð

lagafrumvarp

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Umræður utan dagskrár

Málflytjendur

lagafrumvarp

Tryggingadómur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Starfsemi Viðlagasjóðs

fyrirspurn

Skipulagning björgunarmála

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Norðurlandsáætlun í samgöngumálum

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu

(gerð)
fyrirspurn

Athuganir á Sandárvirkjun

fyrirspurn

Endurskoðun á tryggingakerfinu

fyrirspurn

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu

(gerð)
fyrirspurn

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Greiðslur vegna Laxárdeilu

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Dómari í ávana- og fíkniefnamálum

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Nám ökukennara

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Trúfélög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Málflytjendur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Dómari í ávana- og fíkniefnamálum

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Jafnvægi í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Réttarstaða tjónaþola

fyrirspurn

Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla

Umræður utan dagskrár

Tilkynning frá forsætisráðherra

tilkynning frá ríkisstjórninni