Ólafur Jóhannesson: ræður


Ræður

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta o.fl.

fyrirspurn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Fisksölusamstarf við belgíumenn

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Starfsemi IBM hér á landi

fyrirspurn

Aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(br.)
lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Skipan dómsvalds í héraði

lagafrumvarp

Aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Norræn vitnaskylda

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Skotvopn

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Rannsókn sakamála

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Biskupsembætti

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Norræn vitnaskylda

lagafrumvarp