Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Sjómannalög

lagafrumvarp

Launa- og kjaramál

þingsályktunartillaga

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Flutningur gufuhverfils Kröfluvirkjunar til háhitasvæðis á Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Sjómannalög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti