Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Könnun á raforkuverði á Íslandi

þingsályktunartillaga

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Launamál

lagafrumvarp

Endurmat á störfum láglaunahópa

lagafrumvarp

Stöðvun framkvæmda við byggingu Seðlabanka Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórn á fiskveiðum

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Umræða utan dagskrár

umræður utan dagskrár

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Kostnaður af kynningu á efnahagsaðgerðum Sjálfsæðisflokks og Framsóknarflokks

fyrirspurn

Bankaútibú

fyrirspurn

Íslandssögukennsla í skólum

fyrirspurn

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

þingsályktunartillaga

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Verðlagning á sjávarafurðum á Bandaríkjamarkaði

fyrirspurn

Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umhverfismál

fyrirspurn

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Skýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherra

fyrirspurn

Viðhald á skipastólnum

(um viðhald og endurbætur á skipastólnum)
þingsályktunartillaga

Rannsókn umferðarslysa

fyrirspurn

Landnýtingaráætlun

þingsályktunartillaga

Gjaldskrársvæði Pósts- og símamálastofnunar

þingsályktunartillaga

Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Skipan opinberra framkvæmda

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Áfengt öl

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Samgöngumál í Ísafjarðarsýslu

fyrirspurn

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Notkun sjónvarpsefnis í skólum

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Könnun á raforkuverði á Íslandi

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ráðstöfun gegnismunar

fyrirspurn

Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri

fyrirspurn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Staða skrifstofustjóra í menntamálaráðuneytinu

fyrirspurn

Friðarfræðsla

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppi

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ljósmæðraskóli Íslands

lagafrumvarp

Bókasafnsfræðingar

lagafrumvarp

Aðgerðir gegn skattsvikum

þingsályktunartillaga

Sala ríkisbanka

þingsályktunartillaga

Umfang skattsvika

þingsályktunartillaga

Sala kristfjárjarðarinnar Ytra-Vallholts

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Íslensk málnefnd

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Afnám tekjuskatts á almennum launatekjum

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

lagafrumvarp

Húsnæðismál námsmanna

þingsályktunartillaga

Uppbygging Reykholtsstaðar

þingsályktunartillaga

Framburðarkennsla í íslensku

þingsályktunartillaga

Afnám bílakaupafríðinda embættismanna

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi vélfræðinga

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Lagahreinsun og samræming gildandi laga

þingsályktunartillaga