Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Rannsóknarlektor í sagnfræði

(kennslu- og stjórnunarskylda)
fyrirspurn

Umferðarlög

(hámarkshraði)
lagafrumvarp

Kosning sérnefndar

um fundarstjórn

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aukið afla- og sóknarmark)
lagafrumvarp

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Auglýsingalöggjöf

þingsályktunartillaga

Dagvistarheimili fyrir börn

(uppeldisáætlun og fósturliðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskrárnefnd

fyrirspurn

Skemmdarverk á eignum Hvals hf.

umræður utan dagskrár

Viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

skýrsla

Hrun rækjustofnsins í Húnaflóa

umræður utan dagskrár

Áhrif markaðshyggju

þingsályktunartillaga

Nýting sjávarfangs

þingsályktunartillaga

Afnám einokunar ríkisins á innflutningi áfengis

þingsályktunartillaga

Samfélagsþjónusta

þingsályktunartillaga

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Ákvörðun um fullvirðisrétt

umræður utan dagskrár

Heimilisfræðsla

(tillögur um endurskipulagningu)
þingsályktunartillaga

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Vísun mála til nefnda

um fundarstjórn

Kjaradómur

lagafrumvarp

Lögreglumenn

(verkfallsréttur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Útbýting dagskrár

um fundarstjórn

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Fsp. um yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvistir þingmanna

um fundarstjórn

Efling atvinnu og byggðar í sveitum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afnám skyldusparnaðar ungmenna

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármögnunarfyrirtæki

þingsályktunartillaga

Hagkvæmni útboða

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(dráttarvextir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987-1990

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Tollskrá

(myndavélar o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð vegna galla í húsbyggingum

þingsályktunartillaga

Þjóðhagsstofnun

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála úr heilbr.- og trn. neðri deildar

um fundarstjórn

Fólksflutningar með langferðabifreiðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks

þingsályktunartillaga