Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Endurvinnsla úrgangsefna

þingsályktunartillaga

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(sameiginlegt forval o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengt öl)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Uppprentun þingskjala

um fundarstjórn

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Stefnumörkun í raforkumálum

þingsályktunartillaga

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Raforkuverð

fyrirspurn

Menningarsjóður útvarpsstöðva

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Sálfræðingar

(sérfræðileyfi)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Efling Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Björgunar- og slysavarnaskóli Íslands

þingsályktunartillaga

Stjórn Ísraelsmanna á herteknum svæðum

fyrirspurn

Hreindýr

fyrirspurn

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður á erlendum gjaldeyri

lagafrumvarp

Vegamál

fyrirspurn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Töf á afgreiðslu rekstrarlána til bænda

umræður utan dagskrár

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Ferðamenn

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð og fundahald

um fundarstjórn

Siglingamálastofnun ríkisins

(aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskeldi

fyrirspurn

Byggingarkostnaður Seðlabankahússins

fyrirspurn

Viðskiptahalli

fyrirspurn

Rekstrarhalli á Seðlabankanum

fyrirspurn

Innheimta söluskatts

fyrirspurn

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Leigubifreiðar

(réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp