Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Jöfnun á námskostnaði

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Fjarvera allra forseta Sþ. samtímis

um fundarstjórn

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um innflutning á hundum

um fundarstjórn

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Áfengiskaup handhafa forsetavalds

umræður utan dagskrár

Listi yfir forgangsmál ríkisstjórnarinnar o.fl.

um fundarstjórn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Fyrirspurn um vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

um fundarstjórn

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Námslán og námsstyrkir

(framfærslugrunnur)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Gjöf menntmrh. til Kennarasambands Íslands

umræður utan dagskrár

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Móttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Búfjárræktarlög

(lausaganga búfjár)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Verð á matvælum

fyrirspurn

Sorpbrennslan á Skarfaskeri við Hnífsdal

fyrirspurn

Yfirlýsing um stofnun nýs þingflokks

umræður utan dagskrár

Vörsluskylda búfjár á Reykjanesskaga

lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði umfram heimildir

lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Umhverfismál

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Kvöld- og næturfundir

um fundarstjórn

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

um fundarstjórn

Sigló hf.

fyrirspurn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna stöðvunar hrefnuveiða

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Manneldis-og neyslustefna

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um Verðjöfnunarsjóð

um fundarstjórn