Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Greiðslur afurðaverðs til sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Skil innheimtumanna ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um umhverfismál

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(samruni viðskiptabanka)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjárhagsörðugleikum

umræður utan dagskrár

Málrækt 1989

skýrsla

Fyrirspurn um kennsluefni í íslenskum bókmenntum

um fundarstjórn

Atvinnulíf í Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu

fyrirspurn

Fyrirspurn um atvinnulíf í Rangárvallasýslu

um fundarstjórn

Orkunotkun í nýbyggingu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði

fyrirspurn

Fundarhald á föstudegi. Frumvarp um umhverfisráðuneyti

um fundarstjórn

Skólamáltíðir

þingsályktunartillaga

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Starfræksla H1-heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Flugfélagið Flying Tigers

fyrirspurn

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Fjáröflun til vegagerðar

(hóffjaðragjald)
lagafrumvarp

Innflutningur á grænmeti og öðrum matvælum

fyrirspurn

Frjáls flugrekstur

þingsályktunartillaga

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Könnun á olíu í jörðu við Axarfjörð

fyrirspurn

Fjáraukalög 1988

lagafrumvarp

Frestun umræðu um fjáraukalög

um fundarstjórn

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Vinnubrögð forseta

um fundarstjórn

Landgræðsla

þingsályktunartillaga

Lendingar- og þjónustugjöld á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður í deildum

um fundarstjórn

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi

umræður utan dagskrár

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um kvótafrumvarpið

um fundarstjórn

Þinglausnir

um fundarstjórn

Frumvarp um fjárgreiðslur úr ríkissjóði

um fundarstjórn

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Útbýting þingskjala, fundartími í nefndum

um fundarstjórn

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

80. mál úr nefnd í efri deild

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggisbelti)
lagafrumvarp

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga