Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Framhald utandagskrárumræðu um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Gæðamál og sala fersks fisks

þingsályktunartillaga

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Reglur um launuð aukastörf ráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Skólamál

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Heimsmeistarakeppnin í handbolta

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Iðnráðgjöf á landsbyggðinni

fyrirspurn

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu forsætisráðherra um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Lögverndun starfsréttinda

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun

fyrirspurn

Bætt atvinnuástand á Suðurnesjum

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Vegrið

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn þingsins og gæsla þingskapa

um fundarstjórn

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

(kostnaðarskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(sektarúrskurðir o. fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um skýrslu Byggðastofnunar

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar

um fundarstjórn

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjarvist þingmanns

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Varnir gegn vímuefnum

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Ferða- og dagpeningar opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Áfengiskaup opinberra aðila hjá ÁTVR

fyrirspurn

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Tilkynning um atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla með rafeindabúnaði

um fundarstjórn

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um réttindi barna

þingsályktunartillaga

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála stjórnarandstöðuþingmanna

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðslulög

(áfrýjun ágreiningsmála)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

lagafrumvarp

Skýrsla um málefni og hag aldraðra

um fundarstjórn

Kolbeinsey

þingsályktunartillaga

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 96 1345,78
Um fundarstjórn 57 111,73
Andsvar 37 48,77
Málsh. um fundarstjórn 8 22,68
Grein fyrir atkvæði 22 21,55
Flutningsræða 5 18,33
Um atkvæðagreiðslu 7 13,4
Ber af sér sakir 3 2,97
Samtals 235 1585,21
26,4 klst.