Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjarvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Kjaradómur og kjaranefnd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögum

fyrirspurn

Skoðanakönnun á þekkingu fólks á EES

fyrirspurn

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hækkun raunvaxta hjá Íslandsbanka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Málþing um Sögu kristni á Íslandi í þúsund ár

um fundarstjórn

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

þingsályktunartillaga

Flutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnar

þingsályktunartillaga

Landgræðslulög

(áfrýjun ágreiningsmála)
lagafrumvarp

Eignarhald á Brunabótafélagi Íslands

fyrirspurn

Reiðvegaáætlun

fyrirspurn

Könnun á atvinnuleysi

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Staða loðdýrabænda

fyrirspurn

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Ferðamál

þingsályktunartillaga

Friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana

lagafrumvarp

Ljósatafla í þingsal

um fundarstjórn

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Umræða um Evrópskt efnahagssvæði

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Ummæli utanríkisráðherra um Alþingi

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Samkomulag um kvöldfund

um fundarstjórn

Samkomulag um kvöldfund

um fundarstjórn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsið á Ísafirði

umræður utan dagskrár

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um EES

um fundarstjórn

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Verðbréfaþing Íslands

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota

þingsályktunartillaga

Happdrætti Háskóla Íslands

(greiðslur til annarra skóla á háskólastigi)
lagafrumvarp

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði o.fl.

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf)
lagafrumvarp

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnumál farmanna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf)
lagafrumvarp

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

um fundarstjórn

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Öryggis- og varnarmál Íslands

skýrsla ráðherra

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Stuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangi

þingsályktunartillaga

Opnun sendiráðs í Peking

þingsályktunartillaga

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Gæsla þjóðminja

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni

þingsályktunartillaga

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingsályktunartillögu um greiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels

(reglur stofnana)
þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(aðdróttanir við opinberan starfsmann)
lagafrumvarp

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 102 1352,37
Um fundarstjórn 69 128,12
Andsvar 66 105,15
Flutningsræða 9 50,05
Grein fyrir atkvæði 24 25,62
Málsh. um fundarstjórn 8 14,03
Um atkvæðagreiðslu 3 6,4
Ber af sér sakir 1 1,43
Samtals 282 1683,17
28,1 klst.