Ólafur Þ. Þórðarson: ræður


Ræður

Launagreiðslur til hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(skipunartími ríkissaksóknara o.fl.)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(greiðslur til annarra skóla á háskólastigi)
lagafrumvarp

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
lagafrumvarp

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur feðra til launa í fæðingarorlofi

fyrirspurn

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Fyrirspurn um listaverkakaup Seðlabankans

athugasemdir um störf þingsins

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

(ný fullvinnsluskip)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Tilflutningur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Kosning aðalmanns og varamanns í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 3. gr. laga nr. 97/1993, um Húsnæðisstofnun ríkisins

Stjórnmálafundur í Þingvallabænum

athugasemdir um störf þingsins

Búfjárhald

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(skipun dómara o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Samningsveð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fundur í Þingvallabænum 1. desember

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn um kaup á björgunarþyrlu fyrir Landhelgisgæsluna

athugasemdir um störf þingsins

Prestssetur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Prestssetur

lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina

þingsályktunartillaga

Prestssetur

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Setning bráðabirgðalaga og ummæli forseta

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða innlendrar garðyrkju

umræður utan dagskrár

Fundarstjórn forseta og stuðningur við setningu bráðabirgðalaga

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

um fundarstjórn

Samkomulag um lengd utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurn

Úthlutun aflaheimilda

fyrirspurn

Innheimta þungaskatts

fyrirspurn

Starfsemi Landgræðslu ríkisins

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vísun máls til nefndar

tilkynning frá forseta

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Lögheimili

(dvalarheimili aldraðra)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Prentuð áætlun um þinghaldið

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(nýjar EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
lagafrumvarp

Úrbætur í málum nýbúa

þingsályktunartillaga

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 81 1103,33
Andsvar 78 133,13
Um fundarstjórn 35 60,93
Flutningsræða 3 17,3
Málsh. um fundarstjórn 5 16,13
Grein fyrir atkvæði 9 8,38
Ber af sér sakir 1 2,98
Um atkvæðagreiðslu 2 2,32
Samtals 214 1344,5
22,4 klst.